Hvad er dagrenovation?

Dagrenovation er det husholdningsaffald, der er tilbage, når du har sorteret farligt affald og affald til genbrug fra.

Eksempler på dagrenovation:

 • Madrester
 • Pizzabakker
 • Juice- og mælkekartoner
 • Beskidt emballage (plast, flamingo, staniol)
 • Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer
 • Plastbakker fra kød, som ikke er vasket rene
 • Tandpastatuber
 • Støvsugeraffald (pakket i lukket pose)
 • Hygiejnebind
 • Bleer
 • Kattegrus

Storskrald og haveaffald

Ved storskrald forstås f.eks. kasserede møbler, papkasser og anden større emballage m.m.. Dette affald må ikke anbringes i de containere og beholdere, som er beregnet til husholdningsaffald eller andetsteds på ejendommens arealer.

Du skal selv sørge for, at disse effekter bliver kørt på genbrugsstationen.

Aviser/ugeblade og flasker/glas​

Dette affald skal afleveres på kommunes genbrugsstation, eller kan med fordel afleveres til de frivillige organisationer.​

Boserup Ejd. Adm. A/S

Ørnevej 10, 4600 Køge

Telefon: 33 16 00 82

Fax: 33 16 00​ 54​