Totaladministration

Har du én eller flere udlejningsejendomme og gerne vil slippe for besværet med at holde styr på regler og paragraffer, lejevarslinger, forbrugsregnskaber, opkrævninger, bogføring, korrespondance mv., skylder du dig selv at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi kan tilbyde en individuelt tilpasset løsning, hvor der tages hensyn til dine behov og ønsker.

Har du kun brug for at få assistance til enkeltstående sager, står vi også gerne til rådighed (læs mere her)

Et af vores altoverskyggende mål er at yde en så god, personlig og professionel service, at du trygt og roligt overlader de mange opgaver indenfor faget til os.

Blandt mange forskellige ydelser kan vi eksempelvis håndtere

 • Opkrævning af leje og andre ydelser
  ​- Alle beløb indgår direkte på kundens egen konto
 • Rykkerprocedure ved restancer
  ​- herunder at give møde i fogedretten
 • Udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter
 • Håndtering af indflytninger
  ​- vi hjælper gerne med at finde lejerne for dig
 • Håndtering af fraflytninger
 • Varsling af lejeforhøjelser
 • Varsling af skatter og afgifter
 • Varsling af omkostningsbestemt leje
 • Varsling af aftrapning af rentesikring/forbedringstilskud på byfornyede ejendomme
 • Varsling af forbedringforhøjelser
 • Varsling af satsregulering for § 18, § 18 b og § 22
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber
 • Udarbejdelse af driftsregnskaber
 • Momsindberetning og afregning til Skat
 • Bogføring af alle indtægter og udgifter
  ​- vi leverer også afstemt materiale til revisor ved årsafslutningen
 • Rettidig betaling af løbende driftsudgifter fra kundens egen konto.
  ​- der er således ingen mellemregninger med administrator
 • Løn til vicevært og øvrigt ansatte
 • Tilkald af håndværkere
 • Korrespondance med lejere, myndigheder, leverandører etc.
 • Forsikringssager

Ovennævnte er på ingen måde udtømmende, men giver et lille indblik i, hvad vi kan tilbyde dig!

Så jo før du kontakter os for et uforpligtende tilbud, jo tættere er du på at kunne overlade administrationen af din ejendomsportefølje til os og i stedet fokusere din energi på mere fornøjelige gøremål….

Går du i salgstanker, kan vi desuden tilbyde

 • en saglig og opdateret vurdering af mulig salgspris
 • udarbejdelse af salgsprospekt
 • berigtigelse af handlen fra a-z

og mange andre facetter inden for handel med fast ejendom (læs mere her)​

Boserup Ejd. Adm. A/S

Ørnevej 10, 4600 Køge

Telefon: 33 16 00 82

Fax: 33 16 00​ 54​