Enkeltstående ydelser

Hører du til gruppen af udlejere, der kan lide selv at stå for administrationen af udlejningsejendomme, men af og til har brug for hjælp til håndteringen af visse sager…..?

Boserup Ejendomsadministration A/S administrerer adskillige udlejningsejendomme og vores medarbejdere ligger alle inde med opdateret viden om de gældende regler i lejelovgivningen.

Sandsynligheden for, at vi kan hjælpe dig, er derfor meget høj.

Ingen opgaver er for små eller for store for os, så kontakt os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi bedst kan hjælpe med at opfylde dine behov og ønsker.

Blandt mange forskellige ydelser kan vi eksempelvis håndtere

 • Opkrævning af leje og andre ydelser
  ​- Alle beløb indgår direkte på kundens egen konto
 • Rykkerprocedure ved restancer
  ​- herunder at give møde i fogedretten
 • Udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter
 • Håndtering af indflytninger
  ​- vi hjælper gerne med at finde lejerne for dig
 • Håndtering af fraflytninger
 • Varsling af lejeforhøjelser
 • Varsling af skatter og afgifter
 • Varsling af omkostningsbestemt leje
 • Varsling af aftrapning af rentesikring/forbedringstilskud på byfornyede ejendomme
 • Varsling af forbedringforhøjelser
 • Varsling af satsregulering for § 18, § 18 b og § 22
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber
 • Udarbejdelse af driftsregnskaber
 • Momsindberetning og afregning til Skat
 • Bogføring af alle indtægter og udgifter
  ​- vi leverer også afstemt materiale til revisor ved årsafslutningen
 • Rettidig betaling af løbende driftsudgifter fra kundens egen konto.
  ​- der er således ingen mellemregninger med administrator
 • Løn til vicevært og øvrigt ansatte
 • Tilkald af håndværkere
 • Korrespondance med lejere, myndigheder, leverandører etc.
 • Forsikringssager

Ovennævnte er på ingen måde udtømmende, men giver et lille indblik i, hvad vi kan hjælpe med!

Hvis du efter at have stiftet bekendtskab med Boserup Ejendomsadministration A/S ønsker at overlade den totale administration af din ejendomsportefølje til os, kan vi naturligvis også håndtere dette (læs mere her)

Går du i salgstanker, kan vi desuden tilbyde

 • en saglig og opdateret vurdering af mulig salgspris
 • udarbejdelse af salgsprospekt
 • berigtigelse af handlen fra a-z

og mange andre facetter inden for handel med fast ejendom (læs mere her)​

Boserup Ejd. Adm. A/S

Ørnevej 10, 4600 Køge

Telefon: 33 16 00 82

Fax: 33 16 00​ 54​